Før en finanskonto kan slettes, skal følgende kriterier være opfyldt:

Saldoen på kontoen skal være nul.

Hvis der findes en dato i feltet Tillad sletning af finanskonti før i vinduet Regnskabsopsætning, må der ikke bogføres poster på kontoen på eller efter den dato.

Hvis feltet Kontroller brug af finanskonto i vinduet Regnskabsopsætning er markeret, må kontoen ikke bruges i nogen af de følgende opsætningstabeller:

Valuta

Debitorbogføringsgruppe

Kreditorbogføringsgruppe

Sagsbogføringsgruppe

Bogføringsopsætning

Bankkontobogføringsgruppe

Opsætning af momsbogf.

Anlægsbogføringsgruppe

Opsætning af varebogføring

Servicekontraktkontogruppe

Finanskladdetype

Finanskladdenavn

Fordeling

Anlægsfordeling

Se også