Microsoft Dynamics NAV indeholder funktioner, der kan hjælpe dig med at levere service i henhold til de kontrakter, der er oprettet, og de serviceordrer, virksomheden har forpligtet sig til at opfylde. Virksomhedens serviceteknikere eller serviceekspedient vil se, at udestående serviceordrer er lette at finde, når de bruger Ordreoversigt. Ordreoversigten giver et samlet overblik over, hvilke ordrer der er igangsat, og hvilke ordrer der er fuldført.

De udestående serviceordrer kan også findes ved hjælp af vinduet Serviceopgaver. I denne oversigt over virksomhedens serviceforpligtelser kan du se, hvor i serviceprocessen en ordre befinder sig, og ændre statussen, så den afspejler interaktion med kunden.

I nedenstående tabel beskrives en serie opgaver med hyperlinks til de emner, hvor de beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de normalt udføres.

For atSkal du se

Planlæg levering af service ved hjælp af Ordreoversigt. Du kan også bruge projektstyringsværktøjerne i området Sager til at hjælpe med planlægningen.

Planlægge og fordele serviceordrer

Bogføre ordrer inden levering af service, så bogholderiet er opdateret.

Klargøre til service

Levere service til kunder ved hjælp af funktionen Serviceopgaver.

Levere service

Oprette fakturaer og bogføre dem i økonomistyringssystemet.

Færdiggøre service og faktura

Se også