Afskrivning bruges til at allokere prisen for et anlægsaktiv, f.eks. maskiner og udstyr, over anlæggets afskrivningslevetid. For hvert anlæg skal du definere, hvordan det skal afskrives.

Der er to måder at bogføre afskrivning på:

Der kan beregnes daglig afskrivning, hvorved du kan beregne afskrivning for en hvilken som helst periode. Du kan derfor analysere aktuelle driftsresultater f.eks. hver måned, hvert kvartal eller år.

I programmet anvendes et standardår på 360 dage og en standardmåned på 30 dage ved beregning.

Allokere afskrivning

Hvis et anlæg bruges af flere afdelinger, kan periodisk afskrivning allokeres automatisk på disse afdelinger ud fra en brugerdefineret allokeringstabel.

Annullere forkerte poster

Du kan annullere forkerte afskrivningsposter. Dette kan gøres med kørslen Annuller anlægsfinansposter. Derefter kan du bogføre det korrekte afskrivningsbeløb ved igen at udføre kørslen Beregn afskrivninger.

Når du retter fejl, bogføres de som anlægsfejlposter.

Indeksering

Indeksering anvendes til at justere for ændringer af det generelle prisniveau. Kørslen Indekser anlæg kan bruges til at genberegne afskrivningsbeløbene.

Følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelser af opgaverne. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de normalt udføres.

For atSkal du se

Udføre kørslen Beregn afskrivninger.

Sådan beregnes afskrivning automatisk

Bogføre til en afskrivningsprofil, hvor afskrivning ikke er integreret med finansposterne.

Sådan bogføres afskrivning manuelt vha. anlægskassekladder

Bruge anlægskassekladden til at bogføre afskrivning, når du bogfører til en afskrivningsprofil, hvor afskrivning er integreret med finansposterne.

Sådan bogføres afskrivning manuelt vha. anlægsfinanskladder

Udfylde kladdelinjer, der skal bogføres til en afskrivningsprofil, og derefter kopiere linjerne til en særskilt kladde, hvorfra de kan bogføres til en anden afskrivningsprofil.

Sådan bogføres poster til forskellige afskrivningsprofiler

Kopiere poster fra én afskrivningsprofil til en anden vha. kørslen Kopier afskrivningsprofil.

Sådan kopieres anlægsposter

Have vist, rette og annullere anlægsposter, annullere og genberegne afskrivning, spore anlægstransaktioner samt se og udskrive anlægsjournaler.

Vedligeholdelse af anlægsposter

Se bogførte beløb pr. anlæg og afskrivningsprofil.

Sådan vises akkumulerede beløb for hver bogføringstype

Udskrive en rapport om afskrivning, anskaffelse og salg i en bestemt periode, foruden den bogførte værdi i slutningen af perioden.

Sådan udskrives Anlæg - bogførte værdier

Få vist de bogførte beløb i finansposterne, der kommer fra modulet Anlæg.

Sådan udskrives rapporterne Anlæg - analyse

Se også