Når du konfigurerer service, skal du beslutte, hvilke serviceydelser du vil tilbyde kunderne, og fastlægge en plan for disse serviceydelser. En service er en type arbejde, der udføres af en eller flere ressourcer og ydes til en kunde. En service kan f.eks. være en type computerreparation. En serviceartikel er det udstyr eller den artikel, der har brug for service, f.eks. den computer, der skal repareres, og som er installeret hos en bestemt kunde. Du kan konfigurere serviceydelser som en del af en gruppe af relaterede reparations- eller vedligeholdelsesydelser.

Tabellen herunder indeholder en serie opgaver, der er knyttet til de emner, hvor de beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de generelt udføres i.

Hvis du vilSe

Angive oplysninger om de serviceartikler, serviceorganisationen sporer.

Sådan gør du: Oprette serviceartikler

Definere en proces for service, når serviceartiklerne består af flere komponenter. Komponentlisten er altid knyttet til en serviceartikel, men disse komponenter kan også være baseret på styklister.

Sådan gør du: Definere serviceartikelkomponenter

Bruge vinduet Serviceartikel til at samle grupper af serviceartikler i logiske grupper.

Sådan gør du: Definere serviceartikelgrupper

Se også