Når du har fastlagt en stærk marketingplan, kan du identificere og tiltrække kunder og holde på dem. En marketingplan består af forskellige kampagner og andre interaktioner i forbindelse med salgs- og marketingaktiviteter.

Mens du planlægger en kampagne, skal du beslutte, hvilke kontaktpersoner der skal være målet, hvilken type kampagne kampagnen skal være (f.eks. en messe eller direct mail), og hvilke sælgere der skal udføre de enkelte opgaver.

Hver kampagne består af forskellige aktiviteter eller opgaver. Aktiviteter er store opgaver, der kan opdeles i adskillige mindre opgaver. Opgaver er individuelle opgaver eller teamopgaver, der kan oprettes i aktiviteter eller individuelt og derefter tildeles individuelle sælgere eller grupper af sælgere.

Følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de normalt udføres.

For atSkal du se

Definere og oprette en marketingkampagne.

Definer individuel kampagne

Definere en aktivitet, der skal tildeles en sælger.

Sådan defineres aktiviteter

Oprette opgaver i en aktivitet.

Sådan oprettes opgaver