Når du sælger eller på anden måde afhænder et anlægsaktiv, skal salgsværdien bogføres. Gevinsten eller tabet beregnes. En salgspost skal være den sidste post, der bogføres for et anlæg. I forbindelse med delvist solgte anlægsaktiver, kan du bogføre mere end én salgspost. Det samlede antal bogførte salgsbeløb skal være et kreditbeløb.

Hvis du vil bogføre en salgstransaktion til en afskrivningsprofil, hvor salg er integreret med finansposterne, skal du bruge en anlægskassekladde.

Hvis du vil bogføre en salgstransaktion til en afskrivningsprofil, hvor salg ikke er integreret med finansposterne, skal du bruge en anlægskladde.

Bemærk
Hvis du bruger et anlæg som delvis betaling for et andet, skal du registrere både salget af det gamle anlæg og købet (anskaffelsen) af det nye. Denne type transaktion kan ikke registreres som én enkelt transaktion.

Følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelser af opgaverne. Opgaverne er angivet i den rækkefølge, de almindeligvis udføres i.

Hvis du vilSkal du se under

Bruge en anlægskassekladde til at bogføre en salgstransaktion til en afskrivningsprofil, hvor salg er integreret med finansposterne.

Sådan bogføres salgstransaktioner fra anlægsfinanskladder

Bruge en anlægskladde til at bogføre en salgstransaktion til en afskrivningsprofil, hvor salg ikke er integreret med finansposterne.

Sådan bogføres salgstransaktioner fra anlægskladder

Have vist salgsposter.

Sådan får du vist salgsposter

Opdele et anlæg, som du har solgt delvist eller bortskaffet inden registrering af salgstransaktionen.

Sådan bogføres delvist salg

Slette et anlægsaktiv.

Sådan slettes anlæg

Se også