Hvis du ændrer det årlige beløb i servicekontrakten eller kontrakttilbuddet, kan du blive nødt til at fordele differencen mellem det nye og det beregnede årlige beløb på kontraktlinjerne. Fordeling baseret på linjebeløb er en automatisk metode, som kan hjælpe med at fordele differencen mellem det nye og det beregnede beløb mellem linjebeløbene på kontraktlinjerne. Fordelingen foretages proportionalt i forhold til andelene af linjebeløbet i det beregnede årlige beløb. Følgende procedure for fordeling for hver kontraktlinje beskriver hovedidéen bag denne metode:

 1. Andelen af linjebeløbprocenten beregnes på følgende måde: Indholdet af feltet Linjebeløb divideres med værdierne i feltet Beregnet årligt beløb på alle kontraktlinjerne.
 2. Feltet Linjebeløb opdateres ved at lægge differencen mellem de nye og de beregnede årlige beløb ganget med den procentvise andel af linjebeløb til feltets værdi.
 3. Indholdet i felterne Linjerabatbeløb, Linjerabatpct. og Avance opdateres i forhold til den nye værdi i feltet Linjerabatbeløb på følgende måde:
  • Linjerabatbeløb = Linjeværdi - Linjebeløb.
  • Linjerabatprocent = Linjerabatbeløb/Linjeværdi * 100.
  • Avance = Linjebeløb - Linjekostpris

Trinnene gentages for hver kontraktlinje.

Eksempel

Afkrydsningsfeltet Tillad beløb, der ikke stemmer er ikke markeret i den servicekontrakt, der indeholder tre kontraktlinjer med følgende oplysninger.

Vare Linjekostpris Linjeværdi Linjerabatpct. Linjerabatbeløb Linjebeløb Avance

Vare 1

15.00

17.00

3.00

0.51

25.00

1.49

Vare 2

20,00

23.00

Ingen

0.00

55.10

3.00

Vare 3

24.00

27.00

3.00

0.81

112.70

2.19

Værdien i feltet Årligt beløb svarer til indholdet i feltet Beregnet årligt beløb, som altid er angivet til summen af linjebeløbene. I dette tilfælde er det lig med følgende: 16,49 + 23,00 + 26,19 = 65,68.

Hvis du ændrer Årligt beløb til 60, beregnes avanceprocentandelen for hver kontraktlinje:

 • Vare 1 - 5/(5 + 5,1 + 12,7) = 0,2193 %
 • Vare 2 - 5,1/(5 + 5,1 + 12,7) = 0,2237
 • Vare 3 - 12,7/(5 + 5,1 + 12,7) = 0,557

Feltværdien Linjebeløb opdateres på hver kontraktlinje ved brug af følgende formel: Linjebeløb = linjebeløb + differencen mellem de nye og de beregnede årlige beløb ganget med den procentvise andel. Derefter opdateres feltværdierne Linjerabatbeløb, Linjerabatpct. og Avance ved hjælp af formlerne, der er beskrevet i fremgangsmåden ovenfor.

Kontraktlinjerne indeholder derefter følgende data.

Vare Linjekostpris Linjeværdi Linjerabatpct. Linjerabatbeløb Linjebeløb Avance

Vare 1

15.00

17.00

11.41

1.94

15.06

0.06

Vare 2

20,00

23.00

8.65

1.99

21.01

1.01

Vare 3

24.00

27.00

11.37

3.07

23.93

-0,07

Se også