Når du angiver kriterier, kan du bruge alle de tal og bogstaver, som du plejer at bruger i feltet. Derudover kan du bruge nogle specialtegn til at filtrere resultaterne yderligere.

Vigtigt
Filtrering ved hjælp af Quick filter fungerer lidt anderledes end Avanceret filter. Quick filter-kriterierne skelner som standard ikke mellem store og små bogstaver og en * føjes til slutningen af et søgekriterium. Det betyder, at anvendelsen af Quick filter, et søgekriterium, der er defineret som Gab returnerer recorder, der indeholder Gab, gab, Gabriellaosv. Hvis du vil bruge Quick filter til et nøjagtigt match, skal du angive søgeudtrykket i enkelte anførselstegn. I virksomheden CRONUS International på siden Debitor, skal du angive et Quick filter i feltet Navn som '@*se*', hvilket returnerer: Selangorian, Meersen, Slubrevik Senger, Beef House og Hotel Pferdesee. Hvis du indtaster '*se', er det kun recorden Beef House, der returneres.

Symboler

Følgende tabeller viser de tegn, der kan bruges i filtre.

(..) Interval

Eksempel Viste poster

1100..2100

Tal fra 1100 til og med 2100.

..2500

Konti til og med 2500

..31-12-00

Datoer til og med 31-12-00.

P8..

Oplysninger for regnskabsperiode 8 og frem

..23

Fra begyndelsesdatoen til 23-aktuel måned-aktuelt år 23.59.59

23..

Fra 23-aktuel måned-aktuelt år 0.00.00 til sluttidspunktet

22..23

Fra den 23-aktuel måned-aktuelt år 0.00.00 til 22-aktuel måned-aktuelt år 22.59.59

(|) Enten/eller

Eksempel Viste poster

1200|1300

Tal med 1200 eller 1300.

(<>) Ikke lig med

Eksempel Viste poster

<>0

Alle tal undtagen 0

I SQL Server Option kan du kombinere dette symbol med et udtryk med jokertegn. <>A* betyder f.eks. ikke lig med tekst, der starter med A.

(>) Større end

Eksempel Viste poster

>1200

Tal større end 1200

(>=) Større end eller lig med

Eksempel Viste poster

>=1200

Tal lig med eller større end 1200

(<) Mindre end

Eksempel Viste poster

<1200

Tal mindre end 1200

(<=) Mindre end eller lig med

Eksempel Viste poster

<=1200

Tal lig med eller mindre end 1200

(*) Mange ukendte tegn

Eksempel Viste poster

*A/S*

Tekst, som indeholder "A/S".

*A/S

Tekst, som ender med "A/S".

A/S*

Tekst, som begynder med "A/S".

(?) Ét ukendt tegn

Eksempel Viste poster

Hans?n

Tekst som f.eks. Hansen eller Hanson

Kombinerede formatudtryk

Eksempel Viste poster

5999|8100..8490

Tallet 5999 og tallene fra og med 8100 til og med 8490.

..1299|1400..

Medtag poster med et tal mindre end eller lig med 1299, eller tal lig med 1400 eller derover (alle tal undtagen 1300 til og med 1399).

>50&<100

Medtag poster med tal større end 50 og mindre end 100 (tal fra 51 til og med 99).

Se også