Du kan bruge følgende funktioner til at planlægge fremtidige salg:

Når salgsbudgetter bruges som input til beslutningstagere i økonomiafdelingen, kan du bruge dem til at registrere, hvor mange varer og hvor mange af hver vare, der forventes solgt i fremtidige perioder. Budgettal oprettes altid pr. vare, men de kan kombineres med forskellige dimensioner, f.eks. placering, debitor og projekt. Budgetter kan også vises på flere måder, hvis de filtreres efter de anvendte dimensioner eller budgetværdier.

Vinduet Produktionsforecast bruges til at organisere både salgs- og produktionsforecast og bruges primært som input til beslutningstagere i forsyningsplanlægning. Salgsforecastet er salgsafdelingens bedste bud på, hvad der vil blive solgt i fremtiden, og det specificeres efter vare og periode. Salgsforecastet er dog ikke altid tilstrækkeligt til brug for produktionen. Til sammenligning er et produktionsforecast den budgetterede kundeefterspørgsel efter en fremstil-til-lager-vare eller -komponent.

Du kan også bruge en rammesalgsordre til budgettering af indirekte salgsbehov.

I nedenstående tabel beskrives en serie opgaver med hyperlinks til de emner, hvor de beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de generelt udføres i.

Hvis du vilSe

Få vist tal for budgetteret salg pr. vare, periode, placering eller dimension.

Oversigt over salgsbudget

Vide, hvordan du skal bruge budgettering i planlægning, f.eks. for at oprette "hvad-nu-hvis"-scenarier og effektivt planlægge og opfylde behov.

Om budgetfunktionalitet

Angive budgetteret salgs. og produktionsbehov i planlægningssystemet for at medtage disse som indirekte behov i forsyningsplaner.

Sådan oprettes et forecast

Vide, hvordan du skal bruge rammesalgsordrer til at generere indirekte salgsbehov og derved stille en type forecast til rådighed for salgs- og produktionsplanlæggere.

Om rammesalgsordrer

Samle aftalte fremtidige salgsordrer for samme kunde i en rammesalgsordre for at gøre det muligt at oprette ordren hurtigt og registrere det indirekte behov som en slags forecast.

Sådan oprettes rammesalgsordrer

Se også