Hvis du ændrer det årlige beløb i servicekontrakten eller kontrakttilbuddet, kan du blive nødt til at fordele differencen mellem det nye og det beregnede årlige beløb på kontraktlinjerne. Ligelig fordeling er en af de automatiske fordelingsmetoder, som kan hjælpe med at fordele differencen mellem det nye og det beregnede beløb ligeligt mellem linjebeløbene på kontraktlinjerne. Følgende procedure beskriver hovedidéen bag denne metode:

  1. Differencen mellem de nye værdier i felterne Årligt beløb og Beregnet årligt beløb divideres med antallet af kontraktlinjer i servicekontrakten eller kontrakttilbuddet.
  2. Værdien i feltet Linjebeløb opdateres ved at lægge resultatet af den tidligere handling til.
  3. Indholdet i felterne Linjerabatbeløb, Linjerabatpct. og Avance opdateres i forhold til den nye værdi i feltet Linjebeløb på følgende måde:
    Linjerabatbeløb = Linjeværdi - Linjebeløb.
    Linjerabatpct. = Linjerabatbeløb / Linjeværdi * 100.
    Avance = Linjebeløb - Linjekostpris

Trinnene gentages for hver kontraktlinje.

Eksempel

Afkrydsningsfeltet Tillad beløb, der ikke stemmer er ikke markeret i den servicekontrakt, der indeholder tre kontraktlinjer med følgende oplysninger.

Vare Linjekostpris Linjeværdi Linjerabatpct. Linjerabatbeløb Linjebeløb Avance

Vare 1

30,00

40,00

0.00

0.00

40,00

10,00

Vare 2

40,00

50.00

10,00

5.00

45.00

5.00

Vare 3

50.00

70.00

10,00

7.00

63.00

13.00

Værdien i feltet Årligt beløb svarer til indholdet i feltet Beregnet årligt beløb, som altid er angivet til summen af linjebeløbene. I dette tilfælde er det lig med følgende: 40 + 45 + 63 = 148.

Hvis du ændrer Årligt beløb til 139, beregnes beløbet, der skal føjes til værdien i feltet Linjebeløb. Denne beløb beregnes ved at fratrække Beregnet årligt beløb fra den nye feltværdi Årligt beløb og dividere resultatet med antallet af kontraktlinjer i servicekontrakten. I dette tilfælde er det lig med følgende: (139 - 148) / 3 = -3. Derefter føjes det sidst beregnede tal til hver Linjebeløb-feltværdi, og feltværdierne Linjerabatpct., Linjerabatbeløb og Avance opdateres ved hjælp af formlerne i den procedure, der er beskrevet ovenfor.

Kontraktlinjerne indeholder derefter følgende data.

Vare Linjekostpris Linjeværdi Linjerabatpct. Linjerabatbeløb Linjebeløb Avance

Vare 1

30,00

40,00

7.50

3.00

37.00

7.00

Vare 2

40,00

50.00

16.00

8.00

42.00

2.00

Vare 3

50.00

70.00

14.29

10,00

60.00

10,00

Se også