Når du har indsat eller importeret betalingslinjerne i vinduet Finanskladde, kan du bruge funktionen Anvend automatisk til at anvende hver betaling til dens relaterede åbne faktura eller kreditnota, før du bogfører de finanskladdelinjerne. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: Automatisk udligning af betalinger med åbne bilag.

For at håndtere de betalinger, der ikke kunne udlignes automatisk, kan du oprette tilknytninger mellem tekst og konti i vinduet Kontokobling, der knytter betalinger til debet- eller kreditkonti og en modkonto i overensstemmelse med teksten, der findes i feltet Beskrivelse på finanskladdelinjen.

Den måde, som finanskladdelinjer for betalinger oprettes eller ændres på ud fra tekst-kontotilknytninger, afhænger af, hvordan du udfylder felterne i vinduet Kontokobling.

Eksempel 1 - saldokildefelter er konfigureret

Følgende eksempel viser, hvordan nye faktura- og kreditnotaposter oprettes for ikke-udlignede betalinger i vinduet Finanskladde baseret på følgende tekst-kontotilknytninger.

Koblingstekst Modkontokildetype Modkontokildenr. Debetkontonr. Kreditkontonr.

Brændstof

Debitor

(Shell)

Refusioner til kunder

Debitortilgodehavender

Følgende finanskladdelinjer redigeres eller oprettes.

Ret begivenhed Bilagstype Kontotype Kontonr. Beskrivelse Beløb Modkontotype

Redigeret

Betaling

Udfyldt: Debitor

Udfyldt: (Shell)

Brændstof

-100

Bank

Indsat

Fakturer

Debitor

(Shell)

Brændstof

100

Finanskonto

(Debitortilgodehavender)

Redigeret

Refusion

Udfyldt: Debitor

Udfyldt: (Shell)

Brændstofrefusion

100

Bank

Indsat

Kreditnota

Debitor

(Shell)

Brændstofrefusion

-100

Finanskonto

(Refusioner til kunder)

Eksempel 2 - saldokildefelter er ikke konfigureret

Følgende eksempel viser, hvordan eksisterende ikke-udlignede betalinger i vinduet Finanskladde er redigeret ud fra følgende tekst-kontotilknytninger.

Koblingstekst Modkontokildetype Modkontokildenr. Debetkontonr. Kreditkontonr.

Brændstof

Refusioner til kunder

Debitortilgodehavender

Den eksisterende finanskladdelinje redigeres som følger.

Ret begivenhed Bilagstype Kontotype Kontonr. Beskrivelse Beløb Modkontotype

Redigeret

Betaling

Udfyldt: Finanskonto

Udfyldt: Debitortilgodehavender

Brændstof

-100

Bank

Der oprettes ingen ny finanskladdelinje, fordi feltet Modkontokildetype i vinduet Kontokobling ikke blev udfyldt. Feltet Kontotype udfyldes med Finanskonto, og feltet Kontonr. udfyldes med et relevant kontonummer.

Se også