Når materialer er udstedt, kan de faktiske produktionsoperationer starte, og de kan så udføres i den rækkefølge, der er defineret i produktionsordrens rute.

En vigtig del af produktionsudførelsen, fra et systemmæssigt synspunkt, er at bogføre produktionsafgang til databasen, så status kan rapporteres og lageret kan opdateres med de færdige dele. Afgangsbogføring kan udføres manuelt, når du udfylder og bogfører kladdelinjer efter produktionsoperationer. Det kan også udføres automatisk med brug af baglæns træk. Hvis det er tilfældet, bogføres materialeforbrug automatisk sammen med afgang, når produktionsordren ændres til færdig.

Som et alternativ til massekladden til afgangsbogføring for flere produktionsordrer kan du bruge vinduet Produktionskladde til at bogføre forbrug og/eller afgang for én produktionsordrelinje.

I følgende tabel beskrives en serie af opgaver med hyperlinks til de emner, hvor det beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de generelt udføres.

Hvis du vilSe

Udskrive jobkort, der skal bruges af maskinoperatører, der skal læse arbejdsinstruktioner og angive antal til bogføring af output.

Prod.ordre - jobkort

Registrere og bogføre produktionsoutput sammen med materiale- og tidsforbrug for en enkelt frigivet produktionsordrelinje.

Sådan registreres forbrug og afgang

Bogføre forbrugt tid pr. operation.

Sådan gør du: Bogføre operationstider

Angive den lagerplacering, hvor produktionsoutputtet e placeret - på lagersteder uden styret læg-på-lager og pluk.

Sådan knyttes placeringskoder på kladdelinjer

Massebogføre fremstillede varer og produktionsordreværdiposter for en eller flere frigivne produktionsordrer.

Afgangskladde

Bogføre antallet af varer, der er fremstillet i hver enkelt færdiggjort operation, som ikke er kvalificeret som færdigt output men som spildmateriale.

Sådan bogføres spild manuelt

Automatisk anmode om, at lagermedarbejdere lægger færdigvarer på lager ved at oprette indgående anmodning ved opdatering af plukdokumentet for lager eller logistik.

"Feltet Opret indgående anmodning" i Opdatere kørslen Opdater produktionsordre

Lægge færdigvarer på lager i henhold til logistikopsætningen.

Sådan lægges produktionsafgange på lager

Angive en produktionsordre til færdig - enten automatisk eller manuelt - for at angive, at alle operationer er gennemført og rapporteret.

Sådan afsluttes produktionsordrer

Få vist oplysninger om færdiggjorte produktionsordrer, f.eks. bogførte poster, kommentarer og statistikker.

Sådan får du vist afsluttede produktionsordrer

Beregne og justere prisen på færdigproducerede varer og forbrugte komponenter til økonomisk afstemning.

Om de færdige produktionsomkostninger

Bruge vinduet Kapacitetskladde til at bogføre forbrugt kapacitet, der ikke er tilknyttet en produktionsordre, f.eks. vedligeholdelsesarbejde.

Sådan bogføres kapaciteter

Se også