Når du skal konfigurere servicestandarder og servicerespons for virksomheden, kan du definere, hvordan fejloplysninger skal indsamles og registreres, og hvilke handlinger der skal udføres som svar på serviceartiklerne. Demonstrationsdatabase til CRONUS International Ltd. til Microsoft Dynamics NAV indeholder fire indstillinger, som du kan vælge én i oversigtspanelet Generelt i vinduet Serviceopsætning. Den valgte opsætning bruges som standardimplementering for serviceprogrammet.

I følgende tabel beskrives de forskellige fejlrapporteringsniveauer.

Fejl Beskrivelse

Ingen

Der bruges ikke rapporteringskoder.

Fejl

Koderne vises i tabellen Fejlkoder. Disse koder kan identificere fejl på serviceartikler eller handlinger, der skal udføres på serviceartikler. Du kan samle relaterede koder i grupper af Fejlområdekode.

Fejl + symptom

Du angiver en kombination af koder i tabellerne Fejlkoder og Symptomkoder. De typiske symptomkoder er bl.a. indikationer, som en kunde kan bruge til at beskrive et problem, f.eks. en mislyd eller en egenskab.

Fejl + symptom + type (IRIS)

Du bruger koderne for Fejl, Symptom og Fejlområde, som er en implementering af det internationale reparationskodesystem IRIS (International Repair Coding System).

Når du skal færdiggøre opsætningen af fejlrapportering, kan du også angive, hvilke reparationer eller løsninger der er knyttet til en fejl eller defekt. Du kan finde flere oplysninger i Fejl/løsn.koderelation.

Tabellen herunder indeholder en serie opgaver, der er knyttet til de emner, hvor de beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de generelt udføres i.

Hvis du vilSe

Konfigurere almindelige fejlkoder og fejlområder. Du kan bruge disse til at beskrive typiske fejl.

Sådan gør du: Definere fejlkoder

Angive en liste med typiske symptomer, som en kunde kan bruge til at beskrive bestemte fejl.

Sådan gør du: Definere symptomkoder

Angive en liste med typiske reparationsmetoder eller løsninger på serviceproblemer.

Sådan gør du: Definere løsningskoder

Se også