Felttilknytningsskemaet er en samling indstillinger, der definerer tilknytningen mellem felter på synkroniseringsniveau 1 i Microsoft Dynamics NAV og egenskaber på niveau 1 i Outlook og mellem felter på synkroniseringsniveau 3 i Microsoft Dynamics NAVog egenskaber på niveau 3 i Outlook.

Der er tre synkroniseringsniveauer. Inden du kan definere felttilknytning, skal du konfigurere det første eller det første og andet niveau.

Se også