Dette flow-diagram viser, hvordan feltet Placeringskode i produktionsordrekomponenter udfyldes i henhold til din konfiguration.

Se også