Inden du kan anvende modulet Anlæg, skal du opsætte standard finanskonti samt de kladdetyper og -navne, der benyttes ved bogføringen.

Bogføringsgrupper

Du bruger bogføringsgrupper til at definere grupper af anlægsaktiver, f.eks. biler, maskiner og telefoner. Disse bogføringsgruppers poster bogføres på samme finanskonti.

Allokeringsnøgler

Transaktioner kan allokeres på forskellige afdelinger og/eller projekter ud fra brugerdefinerede allokeringsnøgler.

Kladdetyper

En type er et foruddefineret format for en kladde. Typen indeholder oplysninger om sporingskoder, rapporter og nummerserier.

Kladdenavne

Du kan angive flere kladdenavne, dvs. individuelle kladder for hver kladdetype. En medarbejder kan f.eks. have sin egen kladde, hvor medarbejderens initialer anvendes som kladdenavn.

De oplysninger, du angiver til bogføring i en kladde, placeres på kladdelinjerne. Du kan oprette så mange kladdelinjer, du har brug for, i en kladde. Når du har bogført linjerne, slettes de.

Se også