Når du forbereder balancen og årsopgørelsen, kan du få brug for at udskrive rapporter til analyse af afskrivning, anskaffelse, salg og gevinst- eller tabsværdier for regnskabsperioden, foruden akkumuleret afskrivningsværdi og bogført værdi i slutningen af perioden.

I forbindelse med lager, forsikring og til andre styringsformål kan du få brug for en oversigt over alle anlægsaktiver.

Bemærk, at hvis du har slettet et anlægsaktiv, så er tallene eventuelt ikke korrekte, når du udskriver rapporter for tidligere år.

Se også