Microsoft Dynamics NAV indeholder funktioner, der gør det let at oprette fortløbende servicekontrakter. Du kan konfigurere kontraktskabeloner, som du derefter kan bruge til at oprette standardiserede kontrakter til virksomheden. Du kan også konfigurere et system til oprettelse af servicetilbud og konvertering af disse tilbud til kontrakter.

Som en del af virksomheden forretningsprocesser kan det også være nødvendigt at overvåge kontrakterne og opdatere og evaluere dem. Du kan konfigurere et system, der holder styr på kontrakternes status og få vist, hvordan oplysninger om gevinster og tab i kontrakterne bogføres.

Tabellen herunder indeholder en serie opgaver, der er knyttet til de emner, hvor de beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de generelt udføres i.

Hvis du vilSe

Få mere at vide om vinduet Servicekontrakter og konfigurer kontrakter, kundeskabeloner og et system til administration af servicetilbud.

Udarbejde og etablere kontrakter

Oprette servicekontrakttilbud og konvertere et tilbud til en servicekontrakt.

Overvåge og implementere kontrakter

Opdatere betingelserne i en kontrakt og spore avance og tab.

Opdatere og evaluere kontrakter

Se også