Du kan bruge konfigurationsspørgeskema for at reducere arbejdsbelastningen ved implementering ved at strømline opgave til at oprette en ny virksomhed. Du kan generere konfigurationsspørgeskemaet i Microsoft Dynamics NAV og derefter give den til kunden som en Excel- (.xls) eller XML-fil.

Du kan ændre alle standardværdier i et spørgeskema, så de bedre opfylder kundens behov.

Tip
Du kan finde yderligere oplysninger om definition af konfigurationsværdierne i felter til forsyningsplanlægning under Oprette bedste fremgangsmåder: Forsyningsplanlægning.

Når kunden har udfyldt spørgeskemaet, skal du importere filen til kundens nye Microsoft Dynamics NAV-virksomhed, som du har oprettet baseret på for branchespecifikke dataskabeloner, der svarer til spørgeskemaet. Du og din kunde validerer spørgeskemasvarene, før du anvender dem på databasen, og arbejder derefter direkte i databasen for at opsætte virksomheden.

I følgende tabel beskrives serien af opgaver med hyperlinks til emner, hvor de beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de generelt udføres i.

For atSkal du se

Gennemgå, eksportere og udfylde konfigurationsspørgeskemaet.

Sådan udfyldes konfigurationsspørgeskemaet

Validere de svar, der leveres af kunden.

Sådan valideres konfigurationsspørgeskemaet

Overfør svar fra konfigurationsspørgeskemaet for at oprette tabeller i Microsoft Dynamics NAV.

Sådan anvendes svar fra konfigurationsspørgeskemaet

Se også