Hvis du vil sikre dig, at hver gruppe i firmaet registrerer data på samme måde og kan få vist og anvende oplysningerne effektivt, skal du først beslutte, hvordan bestemte aspekter omkring kontaktpersoner skal håndteres inden for marketingområdet. Du kan f.eks. beslutte, hvordan nummerserier defineres, eller hvad standardhilsen skal være, når der udformes skrivelser til kontaktpersonerne.

I vinduet Marketingopsætning skal følgende sektioner defineres:

Følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne. Disse opgaver er angivet i den rækkefølge, de almindeligvis udføres i.

Hvis du vilSkal du se under

Bestemme, hvordan og hvor du vil gemme vedhæftede dokumenter, som du har sendt til og modtaget fra kontakter. Denne indstilling kan vælges i oversigtspanelet Generelt i vinduet Marketingopsætning.

"Lagring af vedhæftede filer" i emnet Om marketingopsætning

Se, hvad du skal definere, inden du bruger funktionen Kontaktsøgning. Denne indstilling kan vælges i oversigtspanelet Generelt i vinduet Marketingopsætning.

"Søgeindeksmåde" i emnet Om marketingopsætning

Kopiere bestemte felter automatisk fra virksomhedskortet til kontaktpersonkortet.

"Overførte oplysninger" i emnet Om marketingopsætning

Have defineret standardsprogkoder, distriktskoder, lande/regionskoder automatisk og oprette standardhilsner til dine kontakter.

"Standardindstillinger" i emnet Om marketingopsætning

Have salgs- og købsdokumenter, e-mails og telefonopkald automatisk registreret som interaktioner.

"Automatisk registrerede handlinger" i emnet Om marketingopsætning

Synkronisere kontaktkortet med debitorkortet, kreditorkortet og bankkontokortet.

"Synkronisere med debitorer, kreditorer og bankkonti" i emnet Om marketingopsætning

Definere nummerserier for kontakter, kampagner, opgaver målgrupper og leads.

"Nummerserie" i emnet Om marketingopsætning

Søge automatisk efter dubletter, hver gang du opretter en virksomhed.

"Dubletsøgning" i emnet Om marketingopsætning

Udveksle e-mails med dine kontakter, debitorer og kreditorer.

"E-mail-logføring" i emnet Om marketingopsætning