Metoden med det halvårlige afskrivningsprincip bliver kun anvendt, hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Brug Half-Year Convention (US) i anlægsafskrivningsprofilen.

Denne afskrivningsmetode kan bruges sammen med følgende afskrivningsmetoder i programmet:

Når det halvårlige afskrivningsprincip anvendes, afskrives et anlægsaktiv i seks måneder i det første regnskabsår, uanset hvad der står i feltet Afskrivningsstartdato.

Bemærk
Den anslåede levetid, der er tilbage for anlægsaktivet efter det første regnskabsår, vil altid indeholde et halvår, hvor det halvårlige afskrivningsprincip anvendes. Når således det halvårlige afskrivningsprincip skal anvendes korrekt, skal feltet Afskrivningsslutdato i anlægsafskrivningsprofilen altid indeholde en dato, der ligger nøjagtigt seks måneder inden den sidste dag i det regnskabsår, hvor anlægsaktivet bliver helt afskrevet.

Du kan finde flere oplysninger og et eksempel i Eksempel - Lineær afskrivning efter halvårsprincippet.

Se også