Selvom meget af funktionaliteten i omkostningsberegningen er udtrykt i underliggende processer, der ikke kræver brugermedvirken, f.eks. efterudligning og automatisk kostregulering, er en række felter, vinduer og rapporter beregnet til brugere, som direkte eller indirekte styrer varepriser eller drift.

Tildeling af varegebyrer til købsdokumenter er et eksempel på en opgave til indirekte omkostningsberegning. Opdatering af kostprisen for en produktionsstyklistevare er et eksempel på en opgave til mere direkte omkostningsberegning.

Følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne. Opgaverne er angivet i den rækkefølge, de almindeligvis udføres i.

Hvis du vilSkal du se under

Igangsætte og have vist vareomkostningerne, der hele tiden ændrer sig, mens varen handles.

Kostpris

Bruge funktioner i returvareordrer for at sikre, at omkostningen for de oprindelige bogførte dokumentlinjer tilbageføres, når den returnerede vare tilføjes i eller fjernes fra lageret.

Sådan tilbageføres lageret med den eksakte kostpris

Opdatere købsprisen for en eller flere varer - periodisk eller automatisk - for at videresende eventuelle kostprisændringer fra indgående poster, f.eks. posterne for køb eller produktionsoutput, til de relaterede udgående poster, f.eks. forbrug eller overførsler.

Juster kostpris - vareposter

Angive et varegebyr, f.eks. et fragtgebyr, på et købs- eller salgsdokument og føje dette gebyr til købsprisen for de relaterede varer.

Sådan tildeles varegebyrer til købsdokumenter

Få indsigt i dynamikken i forbindelse med gennemsnitsomkostninger, når der træffes prissætningsbeslutninger eller spores udsving i omkostningerne, som skyldes fejl i dataposterne.

Oversigt over beregning af gns. kostpris

Opdatere kostprisen og købsprisen for flere varer, f.eks. for at afspejle en generel prisstigning på 5 %.

Reguler varepriser

Oprette en produktionsvares standardkostpris ved at angive de tre omkostningselementer: materialer, kapacitet og underleverandør.

Om beregning af standardomkostning

Opdatere standardkostprisen på flere varer og produktionsstyklister.

Opdater kostpris

Beregne kostprisen for en styklistevare baseret på købsprisen for de underliggende komponenter.

Sådan gør du: Beregne standardkostprisen for montagestyklister

Fuldføre prisberegningens livscyklus for en produceret vare ved at regulere omkostningerne og afstemme værdiposterne med finansposterne.

Sådan afsluttes produktionsordrer

Ændre værdien for en vare på lageret eller værdien af én varepost, f.eks. en købstransaktion.

Regulering af lagerværdi

Fortryde en vareudligning manuelt eller udligne automatisk oprettede vareposter igen.

Sådan gør du: Fjerne og genanvende vareposter

Brug feltet Udlign fra-post i varekladden for manuelt at oprette en fast udligning mellem en indgående transaktion og den oprindelige udgående transaktion.

Sådan gør du: Lukke åbne vareposter, der fremkommer ved fast udligning i varekladden

Se også