Du kan sammenkæde et eller flere anlægsaktiver med en enkelt forsikringspolice, og du kan også sammenkæde ét anlægsaktiv med samme forsikringspolice med forskellige beløb.

Du kan knytte et anlægsaktiv til en forsikringspolice på to måder:

Når du har bogført en post med et nummer i feltet Forsikringsnr., markeres afkrydsningsfeltet Forsikret i oversigtspanelet Reparation automatisk for anlægskortet.

Anskaffelsen kan bogføres til forsikringsposterne fra en:

Når du sælger et anlægsaktiv, fjernes markeringen automatisk fra afkrydsningsfeltet Forsikret på anlægskortet.

Følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelser af opgaverne. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de normalt udføres.

For atSkal du se

Tilføje, ændre eller fjerne forsikringspolicer.

Opdatering af forsikringsoplysninger

Bogføre en anskaffelse med et anlægsaktiv og sammenkæde det med en forsikringspolice fra en købsfaktura.

Sådan bogføres anskaffelser til forsikringspolicer vha. købsfakturaer

Bogføre anskaffelsen fra en anlægskladde, når du bogfører til en afskrivningsprofil, hvor du ikke har aktiveret integrering af anskaffelse med finanskladden.

Sådan bogføres anskaffelser til forsikringspolicer vha. anlægskladder

Sammenkæde et anlægsaktiv med en forsikringspolice ved at bogføre anskaffelsen fra en forsikringskladde.

Sådan bogføres anskaffelser fra forsikringskladder

Vedhæfte et anlægsaktiv til forskellige forsikringspolicer.

Sådan knyttes anlægsaktiver til flere forsikringspolicer

Afslutte forsikringsposterne for et anlægsaktiv automatisk ved at bogføre en salgspost til den afskrivningsprofil, du har angivet i feltet Forsikring tilknyttet profil i vinduet Anlægsopsætning.

Sådan afsluttes forsikringsposterne for anlægsaktiver

Indtaste nye oplysninger på forsikringskortet for at sikre, at du analyserer forsikringspolicens dækning korrekt.

Sådan ændres forsikringskort

Opdatere værdien af de anlægsaktiver, der dækkes af din forsikringspolice.

Sådan indekseres forsikringen

Kigge på statistikken eller udskrive en rapport for at se, hvilke anlægsaktiver der dækkes af forsikring, eller hvilke policer der dækker et anlægsaktiv.

Overvågeforsikringsdækning

Få vist de poster, du har oprettet i forsikringskladden.

Sådan får du vist forsikringsposter

Rette en forkert post ved at oprette en omposteringspost i forsikringskladden.

Sådan rettes forsikringsposter

Få vist over/underforsikring for et anlægsaktiv i vinduet Anlægsstatistik .

Sådan får du vist over-/underforsikring

Udskrive en rapport for at få vist over/underforsikringen for et anlægsaktiv.

Sådan udskrives rapporter om over-/underforsikring

Kontrollere, at du ikke har glemt at knytte et anlægsaktiv til en forsikringspolice, ved at udskrive rapporten Forsikring - ikke-fors. anlæg.

Sådan vises en oversigt over ikke forsikrede anlæg

Se statistikken for forsikringspolicer i vinduet Forsikringsstatistik.

Sådan får du vist statistik for forsikringspolicer

Slette forsikringskort.

Sådan slettes forsikringskort

Have vist de relevante statistikker for at se, hvilke anlægsaktiver er dækket af forsikring, og hvilke policer dækker en bestemt anlægsaktiv.

Sådan får du vist forsikringssummer i alt for anlægsaktiver

Udskrive rapporten Forsikringssummer i alt for at se, hvilke anlægsaktiver er dækket af forsikring, eller hvilke policer der dækker et anlægsaktiv.

Sådan udskrives rapporter over forsikringssummer i alt

Udskrive rapporten Forsikring - stamoplysninger for at få overblik over dine forsikringspolicer.

Sådan får du vist forsikringspolicer

Se også