Vinduet Målgruppe er en slags kladde, hvor du kan:

Du kan også bruge vinduet til at oprette opgaver og leads i forbindelse med kontakterne i målgruppen.

Segmentering

Du kan oprette målgrupper på flere forskellige måder:

Interaktioner

I vinduet Målgruppe kan du oprette interaktioner for flere kontakter samtidigt i Sådan oprettes interaktioner til målgrupper. Du kan f.eks. flette en målgruppe sammen med et Microsoft Word-dokument, så du kan sende et brev til alle kontakterne i målgruppen.

Du kan angive oplysninger om interaktion for målgruppen på målgruppehovedet. Du kan f.eks. bestemme, hvilken interaktionsskabelon du ønsker at bruge for alle kontakter, rette den vedhæftede fil, angive en beskrivelse, en korrespondancetype osv. Du kan dog ændre disse oplysninger i målgruppelinjen for hver enkelt kontakt ved f.eks. at angive en anden beskrivelse eller personliggøre den vedhæftede fil for en kontakt. Hvis du fletter en målgruppe med et Microsoft Word-dokument, kan du tilpasse dokumentet, der skal sendes til en eller flere af kontakterne i målgruppen, f.eks. ved tilføjelse af individuelle kommentarer i dokumentet.

Logføring

Når du klikker på Log i vinduet Målgruppe, registreres interaktioner i tabellen Interaktionslogpost, og målgruppen registreres i loggen. Når du har registreret målgruppen i loggen, kan du kun finde den i vinduet Gemte målgrupper .

I vinduet Gemte målgrupper kan du også vælge at lade programmet sende de vedhæftede filer (via e-mail eller telefax eller ved at udskrive dem), og du kan oprette en opfølgningsmålgruppe med de samme kontakter som i den målgruppe, du har gemt. Du kan kun vælge Papirformat som korrespondancetype, hvis den vedhæftede fil er et Microsoft Word-dokument. Du kan også sende de vedhæftede filer fra vinduet Gemt målgruppe.

Sende vedhæftede filer med e-mail

Nå du sender vedhæftede filer med e-mail, bruges oplysningerne i feltet Beskrivelse i vinduet Målgruppe som e-mailens emne.

Du kan vælge, hvordan kontakter skal modtage filerne: Enten vedhæftet e-mailen (marker feltet Send Word-dok. som vedh. filer i vinduet Målgruppe) eller som e-mail-tekst (gælder kun MS Word-dokumenter). Hvis du vælger at sende filer som e-mail-tekst går al formatering imidlertid tabt. Dokumenter, som indeholder flettefelter, kan kun sendes vedhæftet til e-mail.

Hvis du har valgt, at kontakterne i en målgruppe skal have sendt et Microsoft Word-dokument via e-mail, og en af kontakterne ikke har nogen e-mail-adresse, kan du på målgruppelinjen ændre korrespondancetypen for kontakten og angive, at den vedhæftede fil skal udskrives eller telefaxes i stedet.

Sende vedhæftede filer igen

Hvis der opstod en fejl, så de vedhæftede filer ikke blev sendt, da du gemte målgruppen, kan du sende dem igen fra vinduet Gemte målgrupper.

Se også