En vares lagerværdi kan ændre sig med tiden, fordi varen f.eks. bliver beskadiget eller for gammel.

Hvis du vil ændre lagerværdien på en vare eller en bestemt varepost, skal du bruge reguleringskladden.

Du kan også bruge reguleringskladden til at rette forkert bogførte dokumenter.

Regulere forventede kostpriser

Programmet understøtter værdiregulering baseret på faktiske kostpriser. For varer, der benytter kostmetoden Standard, vil reguleringen imidlertid også blive foretaget på basis af forventede kostpriser. Det betyder, at det for varer med standardkostpriser også er muligt at regulere værdien af lagerbeholdning, der er modtaget, men ikke faktureret. Sådanne forventede lagerværdier medtages derfor også i kørslen Beregn lagerværdi som faktiske lagerværdier, dog kun, hvis du vælger at beregne pr. vare, pr. lokation og pr. variant i oversigtspanelet Indstillinger på kørselssiden.

Bemærk, at de relaterede lagerkonti (mellemkonti) vil blive påvirket, når varer med standardkostpriser reguleres på grundlag af forventede kostpriser.

Reguleringskladden

Før du kan bruge reguleringskladden, skal du gøre dig omfanget af ændringerne klart. Du kan udfylde kladden med oplysninger om den aktuelle, beregnede værdi på den angivne vare på to måder:

  • Du kan indtaste en linje manuelt og knytte den til en varepost i feltet Udlign.postløbenr.. Herved ændres lagerværdien for alle enheder under den pågældende varepost. Desuden ændres lagerværdien for alle enheder, der er knyttet til denne varepost, uanset bogføringsdato.
  • Du kan udfylde kladden ved at bruge kørslen Beregn lagerværdi. Når du bruger denne metode, kan du angive nøjagtigt, hvordan reguleringen skal påvirke lagerværdien på en vare eller en varepost. Reguleringen kommer til at gælde for alle poster, der vedrører den pågældende vare eller vareposten, fra og med reguleringskladdens bogføringsdato.

Se også