Når alle oplysningerne er angivet på servicelinjerne, kan du beregne fakturarabatten for hele servicedokumentet ved hjælp af funktionen Beregn fakturarabat. Hvis afkrydsningsfeltet Beregn fakturarabat i vinduet Salgsopsætning er markeret, beregnes beløbet altid automatisk.

Rabatten allokeres over alle linjerne i servicedokumentet for varer, ressourcer, finanskonti og omkostninger, hvor feltet Tillad fakturarabat på servicelinjen er indstillet til Ja. Dette er standardindstillingen for varer og ressourcer.

Fakturarabatten bliver beregnet på grundlag af betingelserne i tabellen Deb./fakturarabat. Vælg Fakturarabat i gruppen Salg under fanen Naviger i vinduet Debitorkort for at se de fakturarabatter, der er konfigureret.

Desuden anvendes valutakoden på servicedokumentet til at fastsætte fakturarabatbetingelserne i den tilsvarende valuta. Hvis der ikke er defineret fakturarabatter for udenlandske valutaer, bliver fakturarabatbetingelserne i RV konfigureret i tabellen Deb./fakturarabat, og kursen pr. bogføringsdato på servicedokumentet anvendes.

Se også