En faktura kan oprettes på forskellige stadier i salgsprocessen. Faktureringsfunktionerne gør det muligt at fakturere kontantsalg, bruge tilbud og ordrer som foreløbige udkast til fakturaer og bruge alternative leverings- og faktureringsmetoder.

Direkte fakturering er udstedelse af en faktura samtidig med salg eller levering af varerne, uden at der tidligere er udstedt et tilbud eller en ordre. Du kan også fakturere salgsordrer.

Der er mange valgfri funktioner, som du kan anvende ved salgsfakturering. Du kan f.eks. fakturere for brugen af ressourcer, du kan benytte linjerabatter og alternative salgspriser, og du kan spore lot- eller serienumre for varerne på fakturaen.

Følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne. Opgaverne er angivet i den rækkefølge, de almindeligvis udføres i.

Hvis du vilSkal du se under

Oprette en faktura samtidigt med, at varerne sælges eller leveres.

Sådan oprettes salgsfakturaer

Have mere at vide om momsfunktionaliteten, f.eks. hvordan momsbeløb vises i salgs- og købsdokumenter, hvordan momsbeløb reguleres i dokumenter, og hvordan momsen beregnes i kladder.

Sådan registreres moms

Bruge Intercompany-dokumenter til at reducere dataindtastning.

Sådan udfyldes og indsendes IC-salgsdokumenter -købsdokumenter

Medtage en ressource på en salgsfaktura for at spore de omkostninger og priser, der har relation til ressourcen, og for at spore de bestemte arbejdstyper og job, der er knyttet til ressourcen.

Fremgangsmåde: Bruge ressourcepriser i salgstransaktioner

Kopiere varesporingslinjer fra en leverance.

Sådan gør du: Håndtere varesporingslinjer med funktionen Hent linjer

Undersøge alternative salgslinjerabatter fra en salgsfakturalinje.

Sådan slår du salgslinjerabatter op

Undersøge alternative salgspriser fra en salgslinje.

Sådan hentes salgspriser

Angive varegebyrer på et salgsdokument, f.eks. for fragt, håndtering eller forsikring.

Sådan angives varegebyrer i salgsdokumenter

Vælge fra eksisterende serie- eller lotnumre, eller oprette nye serie- eller lotnumre for varer på slagsfakturalinjer.

Sådan tildeles serienumre og lotnumre under udgående transaktioner

Knytte en årsagskode til en salgsfaktura for at angive, hvorfor dokumentet blev oprettet.

Sådan bruges årsagskoder på salgs- og købsdokumenter

Udligne en fakturarabat til en salgsfaktura i udenlandsk valuta.

Sådan faktureres salgsfakturarabatter i udenlandske valutaer

Udligne en fakturarabat til en salgsfaktura i lokal valuta (RV).

Sådan faktureres salgsfakturarabatter i RV

Sende en anmodning om dokumentgodkendelse til den bruger, som er defineret som godkender af dine dokumenter.

Sådan anmodes der om godkendelse af dokumenter

Oprette en salgsfaktura fra en salgsordre.

Sådan bogføres salgsordrer

Bogføre en faktura for en dellevering.

Sådan bogføres en salgsfaktura for en delleverance

Bogføre flere salgsordrer, fakturaer eller kreditnotaer på én gang.

Sådan massebogføres slagsordrer, fakturaer og kreditnotaer vha. en kørsel

Ændre bogførte momsposter.

Sådan rettes moms

Udstede en kreditnota for at annullere salgsfakturalinjer med fejl.

Sådan rettes salgsfakturaer med kreditnotaer

Se også