Den første fysiske aktivitet i en produktionsproces er at forberede materialer, der skal behandles i produktionsoperationerne. Bortset fra de lageraktiviteter, der er involveret i at placere komponenter i det pågældende arbejdscenter, drejer udstedelse af materialer sig hovedsageligt om den måde komponentvarer bogføres i databasen som forbrugt. Du kan bogføre forbrug manuelt ved at udfylde og bogføre kladdelinjer efter produktionsoperationer. Det kan også gøres manuelt afhængigt af opsætningen af trækmetoden. Komponenter kan enten trækkes forlæns, når produktionsordren frigives, eller de kan trækkes baglæns sammen med afgangsbogføring, når produktionsordrer ændres til færdig.

Som et alternativ til massekladden til forbrugsbogføring for flere produktionsordrer kan du bruge vinduet Produktionskladde til at bogføre forbrug og/eller afgang for én produktionsordrelinje.

I følgende tabel beskrives en serie af opgaver med hyperlinks til de emner, hvor det beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de generelt udføres.

Hvis du vilSe

Vide mere om virkningerne af de forskellige opsætningsindstillinger for automatisk bogføring af materialeforbrug.

Trækmetode

Sikre, at behovet for komponenter tilpasses en bestemt operation - både i forlæns og baglæns træk.

Sådan oprettes rutebindinger

Kontrollere, om komponenter er tilgængelige.

Prod.ordre - mankoliste

Anmode om, at lagermedarbejdere plukker de krævede komponenter, ved at oprette plukdokument for lager eller logistik.

Fremgangsmåde: Plukke til produktion i basislogistik

Få vist eller udskrive en rapport, der indeholder en detaljeret oversigt over varer, der skal plukkes for en bestemt produktionsordre.

Prod.ordre - plukliste

Angive den lagerplacering, hvor produktionsforbruget plukkes -på lagersteder uden styret læg-på-lager og pluk.

Sådan knyttes placeringskoder på kladdelinjer

Registrere og bogføre forbrug sammen med output for en enkelt frigivet produktionsordrelinje.

Sådan registreres forbrug og afgang

Massebogfør materialeforbrug for en eller flere frigivne produktionsordrer.

Forbrugskladde

Se også