Når du arbejder med lot- eller serienumre, beregner Microsoft Dynamics NAV disponeringsoplysningerne for lot- og serienumre, og oplysningerne vises i de forskellige vinduer til varesporing. På denne måde kan du se, hvor meget af et lot- eller serienummer der i øjeblikket bruges i andre dokumenter. Dette reducerer fejl og usikkerhed, der skyldes dobbelte tildelinger.

I vinduet Varesporingslinjer vises et advarselsikon i feltet Lotnr.disponering eller Serienr.disponering, hvis nogle eller alle af det valgte antal allerede bruges i andre dokumenter, eller hvis lot- eller serienummeret ikke er tilgængeligt.

I vinduerne Serienr./lotnr. - liste, Serienr./lotnr. - disponering og Varesporing - vælg poster vises oplysninger om, hvor mange af en vare der bruges. Dette omfatter følgende oplysninger.

Felt Beskrivelse

I alt

Det samlede antal varer på lager.

Ønsket antal i alt

Det samlede antal varer, der ønskes til brug i dette og andre dokumenter.

Aktuelt ventende antal

Det antal varer, der ønskes brugt i det aktuelle dokument, men som endnu ikke er sendt til databasen.

Aktuelt bestilt antal

Det antal varer, der vil blive brugt i det aktuelle dokument.

Beholdning i alt

Det samlede antal varer på lager minus det antal af varen, der ønskes brugt i dette og andre dokumenter (ønsket antal i alt) minus det antal, der ønskes, men som endnu ikke er sendt i dette dokument (aktuelt ventende antal).

Af hensyn til ydeevnen indsamler Microsoft Dynamics NAV kun disponeringsoplysninger i vinduet Varesporingslinjer, når du åbner vinduet. Det betyder, at Microsoft Dynamics NAV ikke opdaterer disponeringsoplysningerne, mens du har vinduet åbent - heller ikke selvom der sker ændringer i lageret eller i andre dokumenter. Hvis du arbejder i vinduet Varesporingslinjer i lang tid, eller hvis der er stor aktivitet omkring den vare, du arbejder med, kan du opdatere disponeringsoplysningerne ved at vælge Opdater disponering.

Microsoft Dynamics NAV kontrollerer automatisk varens tilgængelighed, når du lukker vinduet, så det kontrolleres, at der ikke er nogen disponeringsproblemer.

Se også