Tidspunkt for sidste synkronisering angiver den tid, hvor den seneste synkronisering blev fuldført. Denne tid gemmes i Brugerkonfiguration af Outlook-synkronisering pr. enhed. Tidspunkt for sidste synkronisering medtages ved beregningen af, hvornår der køres næste automatisk synkronisering.

Den næste automatiske synkronisering foruddefineres i Outlook og afvikles fra det sidste synkroniseringstidspunkt.

Se også