Omkostningsberegning vedrører registrering og rapportering af virksomhedens driftsomkostninger. Den omfatter rapportering af produktionsomkostninger og lageromkostninger, dvs. værdien af varer.

De centrale principper, der er vigtige at forstå, er, at kostmetoder definerer den måde, varer værdiansættes på, når de forlader lageret, at kostregulering opdaterer omkostningerne ved solgte varer med relaterede købsomkostninger bogført efter salget, og at lagerværdier skal bogføres til dedikerede finanskonti med regelmæssige mellemrum.

Følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne. Opgaverne er angivet i den rækkefølge, de almindeligvis udføres i.

Hvis du vilSkal du se under

Kunne skelne mellem de fem forskellige prisberegningsmetoder og deres virkning på omkostningsforløb.

Design Details: Costing Methods

Lære, hvordan vareudligningsposter dynamisk sammenkæder lagerafgange med tilgange for at bevare kontrollen med omkostningsforløb.

Design Details: Item Application

Kunne skelne vareposter (fysiske) fra de relaterede værdiposter (finansielle).

Varepost

Lære, hvordan en vares købspris fortsat opdateres med omkostningerne ved de seneste transaktioner i overensstemmelse med prisberegningsmetoden for varen.

Kostprisberegning

Læse om årsagen til, at standardomkostninger ofte bruges af produktionsvirksomheder som værdigrundlag for komponenter og varer.

Om beregning af standardomkostning

Lære, hvordan gennemsnitsomkostningerne for en vare beregnes dynamisk i overensstemmelse med den valgte gennemsnitlige omkostningsperiode.

Kostpris (gnsn.)

Kunne skelne forventede omkostninger (endnu ikke faktureret) fra faktiske omkostninger og lære, hvordan de håndteres i finansposterne.

Design Details: Expected Cost Posting

Forstå omkostningsreguleringsmekanismen, som sikrer, at omkostningerne sendes videre, selvom lagertransaktioner forekommer med uregelmæssige mellemrum.

Juster kostpris - vareposter

Forstå, hvordan værdien af lageret afspejles i finansposterne.

Sådan gør du: Bogføre kostpriser i finansregnskabet

Lære, hvordan varegebyrer, f.eks. for fragt og forsikring, kan føje ekstra omkostningskomponenter til en vares enhedspris.

Omkostningstildeling

Læse, hvordan lagerperioder hjælper en virksomhed med at styre lagerværdi over tid, hvis der defineres kortere perioder, hvor der kan være lukket for bogføringer, efterhånden som regnskabsåret skrider frem.

Sådan gør du: Arbejde med lagerperioder

Læs, hvordan vare- og ressourcekostpris behandles og fordeles til finansmodulet, når du bogfører montageordrer.

Design Details: Assembly Costing

Se også