Feltet Linjekostpris er udfyldt som beskrevet i følgende tabel.

Indstilling Beskrivelse

Serviceartikel

Kostprisen hentes automatisk fra feltet Kontraktkostpris (standard) i tabellen Serviceartikel og kopieres til feltet Linjekostpris. Følgende formel bruges til at beregne linjekostprisen:

Enhedsomkostninger × Kontraktværdipct - 100

Vare

Kostprisen hentes automatisk fra feltet Kostpris i tabellen Vare og fra værdien i feltet Kontraktværdipct. i tabellen Serviceopsætning. Følgende formel bruges til at beregne linjekostprisen:

Kostpris × Kontraktværdipct. - 100

Tekstbeskrivelse

Værdien i feltet Linjekostpris angives til nul.

Se også