Feltet Linjeværdi udfyldes som beskrevet i følgende tabel.

Indstilling Beskrivelse

Serviceartikel

Prisen hentes automatisk fra feltet Standardkontraktværdi i tabellen Serviceartikel og kopieres til feltet Linjeværdi.

Vare

Afhængigt af værdien i feltet Beregning af kontraktværdi i tabellen Serviceopsætning hentes værdien enten fra feltet Salgspris eller fra feltet Kostpris i tabellen Vare. Derefter ganges værdien med indholdet af feltet Kontraktværdipct. i tabellen Serviceopsætning og divideres med 100. Beløbet kopieres til feltet Linjeværdi.

Bemærk
Hvis feltet Beregning af kontraktværdi er indstillet til Ingen, beregnes indholdet af feltet Linjeværdi ikke.

Tekstbeskrivelse

Indholdet af feltet Linjeværdi indstilles til nul.

Se også