E-mail-logføring i Microsoft Dynamics NAV er en tjeneste, der giver mulighed for e-mail-integration mellem Microsoft Exchange Server og Microsoft Dynamics NAV. På denne måde kan brugeren vedligeholde oplysninger om aktuelle e-mail-meddelelser i begge systemer. Det gør det også muligt for brugeren, en sælger eller en indkøber at dele og udgive oplysninger, der er blevet meddelt til Microsoft Dynamics NAV-kontaktpersoner.

Sådan fungerer det

E-maillogføring er designet til at hente interaktioner mellem afsendere og modtagere i linjen Til: i e-mailmeddelelser. Den indsamler de interaktioner, der er gennemført; interaktioner, der er udskudt, spores ikke.

E-mail-logføring-bruger Exchange Web Services til at få adgang til en Exchange-server. Den bruger en bestemt e-mailmappe på Exchange Server, som kaldes kømappen. Når en e-mail hentes fra kømappen, kopieres den til en anden mappe, som kaldes en lagringsmappe. E-mail-interaktionen logføres i tabel Interaktionslogpost i Microsoft Dynamics NAV. Du kan også få vist poster i vinduet Interaktionslogposter.

Regler for e-mail-logføring

I følgende tabel beskrives, hvordan e-mailmeddelelser behandles, når de ankommer til mappen Kø.

Betingelse Handling

E-mail-meddelelsen er mærket Normal, og der er en gyldig e-mail-adresse i Microsoft Dynamics NAV til sælgeren og kontaktpersonen.

Meddelelsen logføres, hvis der ikke er dubletmeddelelser.

E-mail-meddelelsen i kømappen er mærket Følsom.

Fejlmeddelelsen slettes. Hvis e-mail-meddelelsen er mærket med et andet følsomhedsniveau end Normal, dvs. Privat, Personlig eller Fortrolig, slettes meddelelsen.

E-mail-adressen registreres ikke i Microsoft Dynamics NAV.

Meddelelsen kopieres ikke lagringsmappen. E-mail-logføring i Microsoft Dynamics NAV er designet til kun at logføre interaktioner mellem sælgere og købere og deres kendte kontaktpersoner. Interaktion med kunder spores ikke.

E-mail-meddelelsen er en dublet af en meddelelse i lagringsmappen.

Meddelelsen kopieres ikke til lagringsmappen og slettes fra kømappen. Meddelelsen undersøges for en match.

E-mail-adressen er længere end 80 tegn.

Meddelelsen kopieres ikke og slettes fra kømappen.

Se også