Alle poster, som bogføres til afskrivningsprofiler, tildeles automatisk fortløbende numre. I anlægsjournalerne sorteres posterne efter posternes nummerorden uden hensyn til anlægs- eller afskrivningsprofilnumre.

Ved hver bogføring oprettes automatisk en anlægsjournal (enten direkte vha. en anlægskladde, indirekte vha. købsfakturaer eller automatisk vha. kørsler). De individuelle journaler nummereres også og starter med 1.

Spore transaktioner

Alle bogførte poster tildeles automatisk et kildespor, så transaktionerne kan spores tilbage til deres oprindelse.

Du kan også tildele transaktioner en årsagskode.

Følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelser af opgaverne. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de normalt udføres.

For atSkal du se

Se de poster, du har oprettet i anlægsposterne.

Sådan vises anlægsposter

Markere en bogført post som en fejlpost.

Sådan annulleres anlægsposter

Bruge kørslen Annuller anlægsposter til at annullere poster fra en afskrivningsprofil.

Sådan annulleres flere anlægsposter

Annullere en forkert afskrivningspost ved at udføre kørslen Annuller anlægsposter og derefter bogføre det korrekte afskrivningsbeløb ved at udføre kørslen Beregn afskrivninger.

Sådan annulleres og genberegnes afskrivning

Få vist fejl, der er blevet rettet, og som er bogført som anlægsposter.

Sådan vises anlægsfejlposter

Se de numre på poster, som findes i hver journal.

Sådan vises anlægsjournaler

Udskrive anlægsjournaler, og efter behov anvende filtre til at mindske længden.

Sådan udskrives oversigter over anlægskladder

Se også