Reparationsudgifter er periodisk forekommende rutineomkostninger, der afholdes for at bevare anlægsaktivernes værdi. I modsætning til kapitalforbedringer forøges deres værdi ikke.

Reparations- og servicebesøg

Du kan registrere og vedligeholde en opdateret fil om anlægsreparation og -service, så du har en nemt tilgængelig og fuldstændig fortegnelse over reparation af et anlæg.

Hver gang et anlægsaktiv bliver sendt til service, registrerer du alle relevante oplysninger som f.eks. dato, kreditornummer og reparatørens telefonnummer. Der bliver foretaget reparationsregistrering for hvert enkelt anlægsaktiv fra anlægskortet.

Når du modtager en reparationsfaktura, kan du registrere den på én af følgende måder:

Hvis der er aktiveret finansintegration for den afskrivningsprofil, som du bogfører til, kan du bruge en købsfaktura eller en anlægskladde.

Hvis der ikke er aktiveret finansintegration for den afskrivningsprofil, som du bogfører til, kan du kun bruge en anlægskladde.

Indeksering

Indeksering anvendes til at justere for ændringer af det generelle prisniveau. Kørslen Indekser anlæg kan bruges til at genberegne reparationsomkostningerne.

Følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelser af opgaverne. Opgaverne er angivet i den rækkefølge, de almindeligvis udføres i.

Hvis du vilSkal du se under

Bruge vinduet Reparationsregistrering, hver gang der er udført en reparation, og registrere reparationen for det relevante anlægsaktiv.

Sådan registreres servicebesøg

Bruge en købsfaktura eller en anlægskassekladde, når integrering med finanskladden er aktiveret for den afskrivningsprofil, du vil bogføre til.

Sådan bogføres reparationsomkostninger fra fakturaer

Bruge en anlægskladde, når integrering med finanskladden ikke er aktiveret for den afskrivningsprofil, du vil bogføre til.

Sådan bogføres vedligeholdelsesomkostninger fra anlægskladder

Udskrive rapporten Reparation - næste service for at se, hvilke anlæg der er planlagt servicebesøg for.

Sådan følger du op på servicebesøg på anlæg

Se reparationsomkostningerne, når du kigger på statistikken for et anlægsaktiv.

Sådan får du vist reparationsomkostninger

Vælge, om du vil have vist omkostningerne for én, to eller tre reparationskoder for en bestemt dato eller periode.

Sådan udskrives reparationsomkostninger

Se reparationsomkostningerne, når du får vist reparationsposterne.

Sådan får du vist reparationsposter

Udskrive reparationsposter vha. standardrapporter.

Sådan udskrives reparationsposter

Se også