Du kan opsætte budgetanlæg. Dermed kan du inkludere eventuelle forventede anskaffelser og salg i rapporterne.

Hvis du vil forberede din budgetterede resultatopgørelse, balance og kontantbudget, skal du bruge oplysninger om fremtidige investeringer, salg og afskrivning på anlægsaktiver. Du kan få disse oplysninger fra rapporten Anlæg - forventet værdi. Inden du udskriver rapporten, skal du have forberedt budgettet.

Følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelser af opgaverne. Opgaverne er angivet i den rækkefølge, de almindeligvis udføres i.

Hvis du vilSkal du se under

Oprette anlægskort for anlægsaktiver, som du har i sinde at købe, så du kan oprette et budget for disse omkostninger.

Sådan budgetteres anskaffelser

Bogføre en anskaffelse med modsat fortegn for det budgetterede anlæg, så de samlede anskaffelsesomkostninger for det budgetterede anlæg er differencen mellem de budgetterede og de faktiske anskaffelsesomkostninger.

Sådan købes budgetterede anlægsaktiver

Angive oplysninger om salgspris og salgsdato for anlæg, som du har i sinde at sælge inden for en budgetperiode.

Sådan budgetteres salg af anlægsaktiver

Have vist de forventede salgsværdier og beregne gevinsten og tabet ved at køre rapporten Anlæg - forventet værdi.

Sådan vises forventede salgsværdier

Køre en rapport for at beregne den fremtidige afskrivning af anlæg.

Sådan budgetteres afskrivning

Se også