Indbetalingskladder bruges til at styre virksomhedens bankkonti. En af de vigtigste funktioner i indbetalingskladder er Bankkontokort, som indeholder din virksomheds bankoplysninger. På Bankkontokort kan du registrere betalinger, der er modtaget fra kunder, behandle betalinger til kreditorer og annullere bogførte checks. Desuden kan du håndtere bankafstemningsprocessen for at sikre, at posteringerne er afstemt.

Tabellen herunder indeholder en serie opgaver, der er knyttet til de emner, hvor de beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de normalt udføres.

For atSkal du se

Udfylde og bogføre finanskladder, markere finanskonti til afstemning og afstemme likvide konti.

Deponer og debiter bank

Bogføre overførsler mellem bankkonti i samme valuta, med valutakoder og med forskellige valutakoder.

Overføre bankbeløb

Afstemme bankkonti, udfylde bankafstemninger, rette afstemningslinjer, udligne bankopgørelser til finansposter, håndtere fejlbehæftede banktransaktioner, bogføre transaktioner, bogføre afstemninger og have vist bankposter og bankopgørelser.

Afstemme bankkonti

Se også