Der er mange forskellige grupper i et firma, som har brug for at få adgang til de oplysninger, der er gemt forskellige steder om dine kontaktpersoner. Hele firmaet deler og har adgang til de forskellige data, og på den måde har alle i firmaet altid en komplet oversigt over kunderne.

Hvis du skal sende en liste over kontaktpersoner til f.eks. et reklamebureau, kan du eksportere disse oplysninger baseret på et bestemt filer og sende dem til bureauet i en separat fil.

Følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de normalt udføres.

For atSkal du se

Naviger fra et virksomhedskontaktkort via et hyperlink til et bestemt websted på internettet.

Sådan søger du efter kontaktoplysninger på internettet

Generer en tekstfil med kontaktoplysninger.

Sådan udlæses kontakter