I Anlæg i Microsoft Dynamics NAV får du et overblik over anlægsaktiverne, og her sikres korrekt periodisk afskrivning. Funktionen hjælper dig ligeledes med at holde styr på reparationsomkostningerne, styre forsikringspolicer vedrørende anlægsaktiver, bogføre transaktioner i forbindelse med anlægsaktiverne og oprette forskellige rapporter og statistikker.

Anlæg

For hvert enkelt anlægsaktiv skal du opsætte et kort, der indeholder oplysninger om aktivet. Bygninger eller produktionsudstyr kan opsættes som et hovedanlæg med en komponentliste.

Et anlæg kan opdeles i forskellige anlægsaktiver, og flere anlægsaktiver kan kombineres til ét anlæg. Hvis et anlæg er delvist solgt, skal det opdeles i to anlægsaktiver, hvorefter det ene kan sælges.

Anlæg kan grupperes på forskellige måder, f.eks. efter klasse, afdeling eller lokation.

Du kan opsætte budgetanlæg. Dermed kan du inkludere eventuelle forventede anskaffelser og salg i rapporterne.

Afskrivning

Du kan angive flere afskrivningsprofiler for at tage højde for forskellige slags afskrivning. Der udføres en kørsel, når den periodiske afskrivning skal beregnes.

Reparation

For hvert aktiv kan du registrere reparationsomkostningerne og den næste servicedato. Det er vigtigt at holde styr på reparationsomkostningerne af hensyn til budgetteringen og for at kunne træffe beslutningen, om et anlægsaktiv skal udskiftes eller ej.

Forsikring

Hvert anlægsaktiv kan tilknyttes én eller flere forsikringspolicer. Du kan derfor let kontrollere, at forsikringspolicebeløbene er i overensstemmelse med værdien af de aktiver, der er knyttet til policen. Det gør det også nemt at overvåge årlige forsikringspræmier.

Bogføring af transaktioner:

Al bogføring i modulet Anlæg sker via kladder. Der er fire forskellige kladder:

  • Anlægskassekladde
  • Anlægskladde
  • Anlægsomposteringskladde
  • Forsikringskladde

Statistik og rapporter

For hver anlægsafskrivningsprofil er der et statistikvindue, som giver en hurtig oversigt over den bogførte værdi, afskrivningsgrundlaget, akkumuleret afskrivning og tab eller gevinst ved salg. Hvert hovedanlæg har sit eget statistikvindue.

Der er flere rapporter til rådighed. Nogle af dem kan tilpasses, så de dækker dine specielle behov.

Følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelser af opgaverne. Opgaverne er angivet i den rækkefølge, de almindeligvis udføres i.

Hvis du vilSkal du se under

Have mere at vide om opsætning af anlægsaktiver, herunder opsætning af standardværdier, regnskaber, bogføringsgrupper, allokeringsnøgler, kladder, afskrivning og bogføringstyper.

Oprette anlægsaktiver

Oprette anlægsaktiver, tilknytte afskrivningsmetoder, bogføre anskaffelser og skrapværdier og udskrive oversigter over anlægsaktiver.

Anskaffede anlægsaktiver

Vide mere om reparation af anlægsaktiver, herunder registrering af servicebesøg, bogføring af reparationsomkostninger, og visning af reparationsomkostninger.

Vedligeholde anlægsaktiver

Forsikre anlæg, opdatere forsikringsoplysninger, bogføre anskaffelser til forsikringspolicer, ændre forsikringsposter, have vist forsikringsstatistik og oversigter over forsikringspolicer.

Forsikring af anlægsaktiver

Ompostere anlægsaktiver, overføre anlægsaktiver til forskellige lokationer, opdele eller kombinere anlæg.

Overførsel, opdeling eller samling af anlæg

Regulere anlægsaktivernes værdier, bogføre opskrivnings- og nedskrivningstransaktioner.

Regulerign af værdien for aktiver

Bogføre afskrivning, beregne afskrivning og generere anlægsrapporter.

Afskriv eller amortiser aktiver

Bogføre salgstransaktioner, have vist salgsposter og bogføre delvist salg.

Afhænd eller lad anlæg udgå

Finde oplysninger om styring af anlægsbudgetter, budgettere anskaffelser, salg af anlægsaktiver og afskrivning.

Administration af budgetter for anlægsaktiver

Udskrive rapporter til analyse af afskrivning, anskaffelse, salg og gevinst- eller tabsværdier for regnskabsperioden, foruden akkumuleret afskrivningsværdi og bogført værdi i slutningen af perioden.

Anlægsrapporter

Se også