I følgende tabel beskrives en serie af opgaver med hyperlinks til de emner, hvor det beskrives. Opgaverne er angivet i den rækkefølge, de almindeligvis udføres i.

Hvis du vilSkal du se under

Lære, hvordan du kan håndtere mere end én juridisk forretningsenhed og oprette flere regnskaber for at adskille de enkelte enheders regnskabsfunktioner.

Om IC-bogføringer

Bruge Intercompany-dokumenter til at bogføre transaktioner med dine Intercompany-partnere.

Sådan udfyldes og indsendes IC-salgsdokumenter -købsdokumenter

Bruge Intercompany-kladder til at bogføre transaktioner med dine Intercompany-partnere.

Sådan udfyldes og bogføres IC-kladder

Se også