Når du har konfigureret kreditorområdet i Microsoft Dynamics NAV, er det første trin i styring af kreditorer at registrere de beløb, der skal betales. Hvis en ordre er oprettet, så skal du konvertere ordren til en faktura, når varerne er modtaget. Hvis der ikke findes nogen ordre, kan du oprette fakturaen manuelt. Du registrerer rabatter, leveringsgebyrer og andre varegebyrer på fakturaen, inden du bogfører den. Hvis der dukker ekstra varegebyrer op, kan du bogføre dem på en separat faktura og knytte dem til varen.

Microsoft Dynamics NAV gør det nemmere at prioritere betalinger, og tage højde for strafgebyrer for forfaldne betalinger og kontantrabatter for førtidige betalinger. Du kan registrere betalinger i en finanskladde og derefter udskrive checks, inden udbetalingskladden bogføres.

Du udligner fakturaer med betalinger for at lukke dem. Du kan udligne en betaling med den tilsvarende faktura, når du bogfører betalingen, eller efter du har bogført betalingen. Feltet Udligningsmetode på debitorkortet er bestemmende for, om du skal foretage manuel udligning, eller om det sker automatisk. Du kan altid udligne transaktioner manuelt. Men hvis udligningsmetoden for kreditor er Saldo, og du ikke angiver et dokument som betalingen skal udlignes til, bliver betalingen udlignet til den ældste åbne post for kreditoren.

Du kan importere løntransaktioner, der er sendt til dig fra udbyderen af lønsystemet.

Tabellen herunder indeholder en serie opgaver, der er knyttet til de emner, hvor de beskrives. Opgaverne er angivet i den rækkefølge, de almindeligvis udføres i.

Hvis du vilSkal du se under

Oprette en købsfaktura, enten ved at konvertere en ordre til en faktura eller ved at indtaste fakturaen manuelt og bogføre fakturaen.

Registrere købsfakturaer

Regulere købsfakturaer, så de justeres efter de fakturaer, du modtager fra en kreditor.

Afstemme leverandøropgørelser

Importér filer med bankkontoudtog, prioriter betalinger til konti for kontantrabatter og strafgebyrer for overskridelser, udlign betalinger automatisk, og bogfør betalingerne.

Behandl kreditorbetalinger

Udligne betalinger til fakturaer.

Overføre købstransaktioner

Importér løntransaktioner fra lønsystemet til vinduet Finanskladde for at udligne og bogføre transaktioner til Finans og bankkonti.

Sådan gør du: Importér løntransaktioner

Se også