Du kan oprette et budget for hver sag. Budgettet bruges til at planlægge de ressourcer, som du kan allokere til en sag. Budgettet kan enten være generelt med få poster, eller det kan indeholde flere poster, der er inddelt i aktivitetsniveauer. Du kan bruge et budget til at sammenligne de planlagte mængder med det faktiske forbrug som registreret i sagskladden. Ved at registrere det faktiske forbrug sammenlignet med et budget med vægt på forskellene, kan du forbedre kvaliteten af fremtidige sager ved at reducere risikoen for undervurdering af omkostningerne.

Følgende tabel beskriver en serie opgaver med links til de emner, der beskriver dem. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de normalt udføres.

For atSkal du se

Bestemme de budgetterede omkostninger for en sag.

Sådan gør du: Oprette aktiviteter, budgetter og faktureringstrukturer for sager

Registrering af forbrug.

Sådan gør du: Gennemse forbrug på en sag

Opret og gennemse kladdelinjer

Sådan oprettes sagskladdelinjer

Sammenlign sagsplanlægningslinjer med sagskladdelinjer

Sådan gør du: Gennemse sagsplanlægningslinjer fra kladden

Få et overblik over de statistiske oplysninger om hver ressource.

Ressourcestatistik

Lære noget om brugen af sagskladden for at bogføre forbrug.

Sagskladde

Linjetype

Bogføre sagsrelaterede udgifter direkte fra en sagsfinanskladde.

Finanskladdelinje

Sammenligne de planlagte mængder med det faktiske forbrug.

Sag - realiseret/budget