Administration af projektforsyninger i form af varer, tjenester og udgifter er et integreret og vigtigt aspekt af udførelse af alle sager. Du kan benytte disponibelt lager eller oprette sagsspecifikke køb vha. købsordrer og/eller købsfakturaer. Hvis købsprocessen ikke forudsætter, at den fysiske transaktioner registreres separat, kan et køb behandles udelukkende i en købsfaktura eller i en sagsfinanskladde. Sagsfinanskladden er en finanskladde, der er integreret med finans. Den er udformet til bogføring af sagstransaktioner, f.eks. forbrug og udgifter.

Et servicejob på en computer kræver f.eks. en ny disk. Du opretter en købsfaktura for at købe en ny disk og registrerer den sag, disken skal bruges i.

Følgende tabel beskriver en serie opgaver med links til de emner, der beskriver dem. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de normalt udføres.

For atSkal du se

Købe forsyninger, der skal bruges i en sag.

Sådan gør du: Købe forsyninger til en sag

Spore og overvåge status for sagsforbundne købsordrer

Sådan får du vist salgsordrelinjer

Registrere forbrug og udgifter for finanskonti med integration til finans

Arbejde med finanskladder

Bogføre forbruget af disponibelt lager.

Sådan gør du: Registrere vareforbruget på sager

Registrere forbrug for udgifter for finanskonti og sagsressourcer uden opdatering af finans

Sådan gør du: Registrere forbrug af ressourcer og finanskonti på sager

Registrere sagsrelaterede udgifter

Sådan gør du: Bogføre sagsarbejdsrelaterede udgifter fra sagsfinanskladder generelt

Få mere at vide om relationerne mellem Forbrug og Linjetype for sag

Forstå forbrug og sagslinjetype

Se også