Kompensations fra en kreditor for en købt vare, som du er utilfreds med, er vigtigt for at dække omkostningerne og bevare et tilfredsstillende forhold til leverandøren. Det er typisk den indkøber, der er ansvarlig for kontakten til specifikke leverandører, der tager kontakt med de pågældende leverandører, hvis der returneres varer.

Administration af leverandører omfatter en serie opgaver. Antallet og formålet med disse opgaver afhænger generelt af, hvem der igangsætter returneringen. Uden hensyn til dette. Uanset hvor den er igangsat, kan en typisk leverandørrettet returproces omfatte følgende opgaver:

I forbindelse med den leverandørrettede proces findes der et antal interne håndteringsopgaver:

I nedenstående tabel beskrives en serie opgaver med hyperlinks til de emner, hvor de beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de generelt udføres i:

Hvis du vilSe

Læse om de forretningsbehov og trin, som håndteringen af returvarer omfatter, herunder kompensationsaftaler og overvejelse af lagerværdier.

Om håndtering af returvarer

Få vist en oversigt over forskellige måder, som købsreturvarer kan behandles på.

Sådan gør du: Behandle købsreturvarer

Brug funktionerne på en ubetalt bogført købsfaktura til at udføre en kreditnotaproces og enten annullere købsfakturaen eller gendanne den, så du kan foretage rettelser ved brug af de enkle funktioner i Microsoft Dynamics NAV.

Fremgangsmåde: Rette eller annullere ubetalte købsfakturaer

Opret en købskreditnota ved brug af de enkle funktioner i Microsoft Dynamics NAV for at tilbageføre en bestemt bogført købsfaktura, så den afspejler, hvilke produkter du returnerer til kreditoren, og hvilke indbetalte beløb der skal opkræves.

Fremgangsmåde: Behandle købsreturvarer eller annulleringer

Bestemme, hvem der leverede et bestemt defekt serie-/lotnummer, før købsreturprocessen igangsættes.

Sådan gør du: Spore varesporede varer

Sikre, at lageret reguleres med den kostpris, der er forbundet med den oprindelige købspost, når varen eller varerne er returneret.

Sådan gør du: Tildele præcis kostprisudligning i Køb

Oprette købsreturordren og udfylde linjerne med en funktion til automatisk tilbageførsel af bogførte købsfakturalinjer eller købsmodtagelseslinjer.

Sådan oprettes købsreturvareordrer

Lade leverandøren kompensere virksomheden for en købt vare ved at udskifte aren.

Sådan oprettes udskiftningskøbsordrer

Lade alle relevante returdokumenter blive oprettet automatisk, f.eks. købsreturvareordren, en erstatningskøbsordre eller en ny salgsordre.

Opret returrelaterede dok.

Returnere flere varer, der er dækket af forskellige købsreturordrer.

Sådan samles returvareleverancer

Acceptere og bogføre nedslag, der er givet af leverandøren på grund af fejl i de modtagne varer.

Sådan gør du: Oprette og bogføre købsnedslag

Sikre, at de oprindeligt modtagne serie-/lotnumre tilbageføres i købsreturprocessen.

Sådan gør du: Håndtere varesporingslinjer med funktionen Hent linjer

Bestemme, hvor et returneret defekt serie-/lotnummer stammer fra, og om det defekte lot er blevet solgt på andre ordrer.

Sådan gør du: Spore varesporede varer

Annullere antalsbogføring af en returvareleverance, hvor købsreturvaredokumentet (købskreditnotaen) endnu ikke er faktureret.

Sådan gør du: Fortryde et bogført antal på bogførte leverancer

Se også