Når du har konfigureret tilgodehavender, er det første trin til håndtering af dem at registrere de beløb, dine debitorer skal betale. Hvis der er oprettet en ordre, kan du konvertere ordren til en faktura, når varerne er leveret. Hvis der ikke findes nogen ordre, kan du oprette fakturaen manuelt.

Du registrerer rabatter, leveringsgebyrer og andre varegebyrer på fakturaen, inden du bogfører den. Du kan spore serie- eller lotnumre på salgsfakturaer.

Du kan f.eks. oprette forudbetalingsfakturaer, hvis du kræver, at debitorerne betaler depositum, før du producerer eller sender varer. Hvis du sender varerne i flere leverancer, kan du bogføre en delfaktura for hver leverance.

Når du modtager betalinger, registrerer du dem i vinduet Betalingsregistrering eller i indbetalingskladden. Du udligner fakturaer til modtagelser for at lukke dem. Du kan udligne en modtagelse til den tilsvarende faktura, mens du bogfører modtagelse, eller efter du har bogført den.

Endelig kan du sende rykkere eller rentenotaer til debitorer med forfaldne beløb.

Følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne. Opgaverne er angivet i den rækkefølge, de almindeligvis udføres i.

Hvis du vilSkal du se under

Udstede en faktura for forudbetaling, inden varerne eller tjenesterne er leveret.

Fakturere forudbetaling

Oprette en faktura enten på basis af en salgsordre eller uden en i forvejen eksisterende salgsordre.

Fakturere salgsaktiviteter

Kontrollér og bogfør individuelle betalinger eller engangsbetalinger, start rentenotaer for forfaldne betalinger, behandl fratrukne betalinger i forskellige scenarier, og find bestemte åbne bilag, som betalingen finder sted for.

Sådan gør du: behandl betalinger manuelt

Bogføre en modtagelse i indbetalingskladden.

Sådan behandles indbetalinger

Udligne en modtagelse til en salgsfaktura.

Overføre salgstransaktioner

Minde debitorer om forfaldne beløb, beregne rente, oprette rentenotaer og håndtere tilgodehavender.

Indhente udestående beløb

Se også