Hvis en kunde er utilfreds med den vare, han har købt fra et firma, skal han have en eller anden form for kompensation, som derfor er en nødvendig og vigtig transaktion mellem firmaet og kunden. Jo hurtigere og jo mere nøjagtigt og omhyggeligt firmaet kan udføre de aktiviteter, der indgår i returneringsprocessen, jo mere sandsynligt er det, at firmaet formår at give kunden et indtryk af, at man yder god service.

Normalt kan sælger med ansvar for grænsefladen med visse kunder også være den kontaktperson, der modtager klager fra disse kunder om de solgte varer. I andre tilfælde kan en virksomhed have en dedikeret person, der specifikt tager sig af returneringer. Det kan f.eks. være en medarbejdere i kundeserviceafdelingen.

Uanset hvilken branche et firma hører til, er der visse opgaver, der typisk indgår i den del af returvarehåndteringen, som direkte har med kunden at gøre. Det vil normalt være nødvendigt at:

I forbindelse med de opgaver, som direkte har med kunden at gøre, er der en række opgaver, som firmaet er nødt til at udføre internt:

I nedenstående tabel beskrives en serie opgaver med hyperlinks til de emner, hvor de beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de generelt udføres i.

Hvis du vilSe

Vide mere om alle de forretningsbehov og -trin, der er forbundet med administration af returvarer, f.eks. kompensationsaftaler og vurdering af lagerværdi.

Om håndtering af returvarer

Få et overblik over forskellige måder at behandle salgsreturvarer på.

Sådan behandles salgsreturvarer

Opret salgsreturvareordren.

Sådan oprettes salgsreturvareordrer

Brug funktionerne på en ubetalt bogført salgsfaktura til at udføre en kreditnotaproces og enten annullere salgsfakturaen eller gendanne den, så du kan foretage rettelser ved brug af de enkle funktioner i Microsoft Dynamics NAV.

Fremgangsmåde: Rette eller annullere ubetalte salgsfakturaer

Opret en salgskreditnota ved brug af de enkle funktioner i Microsoft Dynamics NAV for at tilbageføre en bestemt bogført salgsfaktura, så den afspejler, hvilke produkter debitoren returnerer, og hvilke indbetalte beløb der skal refunderes.

Fremgangsmåde: Behandle salgsreturvarer eller annulleringer

Udfylde salgsreturvareordrelinjerne med en funktion til markering og automatisk tilbageførsel af bogførte salgsfakturalinjer eller leverancelinjer.

Sådan hentes bogførte bilagslinjer, der skal tilbageføres

Sikre, at varer returneres til lageret til samme enhedsomkostning, som var tilknyttet den oprindelige salgspostering.

Sådan tilbageføres lageret med den eksakte kostpris

Opkræve et lageropfyldningsgebyr hos kunden for at modtage ikke-defekte varer.

Sådan oprettes et reklamationshåndteringsgebyr

DU kan kompensere kunden for en vare, du har solgt, ved at give kunden et nedslag i den oprindelige salgspris.

Sådan oprettes og bogføres salgsdekorter

Få alle relevante salgreturvaredokumenter oprettet automatisk, f.eks. en købsreturvareordre, en erstatningskøbsordre eller en ny salgsordre.

Opret returrelaterede dok.

Lade leverandøren kompensere virksomheden for en købt vare ved at udskifte aren.

Sådan oprettes udskiftningssalgsordrer

Returnere flere varer, der er dækket af forskellige købsreturordrer, til leverandøren.

Sådan samles returvareleverancer

Vælge f.eks. at bogføre salgreturvaren som modtaget først for at opdatere lagerbeholdningen og senere bogføre den som faktureret for at opdatere lagerværdien og oprette en bogført salgskreditnota.

Sådan bogføres salgsreturvarer

Sikre, at de oprindeligt leverede serie-/lotnumre tilbageføres i salgsreturprocessen.

Sådan gør du: Håndtere varesporingslinjer med funktionen Hent linjer

Bestemme, hvor et returneret defekt serie-/lotnummer stammer fra, og om det defekte lot er blevet solgt på andre ordrer.

Sådan gør du: Spore varesporede varer

Annullere antalsbogføringen af en returvaremodtagelse, hvor salgsreturvaredokumentet (salgskreditnotaen) endnu ikke er faktureret.

Sådan fortrydes et bogført antal på bogførte modtagelser

Se også