Konnektor til Microsoft Dynamics understøtter tilknytning af Microsoft Dynamics NAV-enheder eller posttyper til deres tilsvarende enheder i Microsoft Dynamics CRM. For de fleste data sker synkroniseringen kun i én retning, som normalt er fra Microsoft Dynamics NAV til Microsoft Dynamics CRM. Dette hjælper med at bevare dataintegriteten i Microsoft Dynamics NAV, der betragtes som postsystemet for de fleste af de data, der udveksles. Du kan foretage ændringer i Microsoft Dynamics NAV og derefter synkronisere ændringerne med Microsoft Dynamics CRM. For kunder, kontaktpersoner og salgsordrer indeholder Konnektor til Microsoft Dynamics dog også kort, du kan bruge til at integrere data fra Microsoft Dynamics CRM med Microsoft Dynamics NAV. For eksempel kan en sælger oprette en kontaktperson i Microsoft Dynamics CRM og derefter bruge synkronisering til at tilføje den pågældende kontaktperson til Microsoft Dynamics NAV-databasen.

Tilknytning af standardenheder til Konnektor til Microsoft Dynamics

Følgende tabel indeholder oplysninger om tilknytning og synkroniseringsretning for fælles enheder. Kortene leveres klar til brug. Du kan desuden oprette brugerdefinerede kort, som understøtter dine forretningsprocesser.

Microsoft Dynamics NAV-enhed Connector-kildeenhed Synkroniseringsretning Connector-destinationsenhed

Debitor

NAV-debitorkort

I begge retninger

Konto

Kontakt1

NAV-kontaktkort

I begge retninger

Kontakt

Salgsordre

NAV-salgsordre

I begge retninger2

Ordre

Salgsfaktura

NAV-salgsfaktura

Microsoft Dynamics NAV til Microsoft Dynamics CRM

Fakturer

Bogført salgsfaktura

NAV-bogført salgsfaktura

Microsoft Dynamics NAV til Microsoft Dynamics CRM

Fakturer

Vare

NAV-varekort

Microsoft Dynamics NAV til Microsoft Dynamics CRM

Produkt

Ressource

NAV-ressourceliste

Microsoft Dynamics NAV til Microsoft Dynamics CRM

Produkt

Enhed

NAV-enheder

Microsoft Dynamics NAV til Microsoft Dynamics CRM

Enhedsgruppe

Sælger/indkøber

NAV-sælgere/-indkøbere

Microsoft Dynamics NAV til Microsoft Dynamics CRM

ERP-systembruger

Valuta

NAV-valutakurser

Microsoft Dynamics NAV til Microsoft Dynamics CRM

Valuta

Betalingsvilkår, leveringsform, speditør

NAV-optalte værdier

Microsoft Dynamics NAV til Microsoft Dynamics CRM

Valgliste

Land/område

NAV-optalte værdier

Microsoft Dynamics NAV til Microsoft Dynamics CRM

Grupperede Dynamics ERP-indstillinger

1Du kan kun integrere kontaktpersoner af typen Person fra Microsoft Dynamics NAV.

2 Du kan oprette en salgsordre i Microsoft Dynamics CRM, synkronisere oplysningerne med Microsoft Dynamics NAV og derefter synkronisere tilbage til Microsoft Dynamics CRM. Når salgsordren betragtes som indgivet i Microsoft Dynamics CRM, kan du dog kun ændre og opdatere rækkefølgen i Microsoft Dynamics NAV.

Vigtigt
På grund af dataafhængigheder anbefaler vi, at du aktiverer kort i følgende rækkefølge. Hvis du ikke gør det, vil der sandsynligvis forekomme integrationsundtagelser og advarsler, og det kan være vanskeligt at løse synkroniseringsfejl:

 1. NAV-optalte værdier til valgliste
 2. NAV-valutakurser for valuta
 3. NAV-enheder til enhedsgruppe
 4. NAV-sælgere/-indkøbere til ERP-systembruger
 5. NAV-debitorkort til konto
 6. NAV-kontaktkort til kontaktperson
 7. NAV-varekort til produkt
 8. NAV-ressourceoversigt til produkt
 9. NAV-salgsordre til ordre
 10. NAV-salgsfaktura til faktura
 11. NAV-bogført salgsfaktura til faktura
Du kan finde flere oplysninger i den tekniske dokumentation, der følger med Konnektor til Microsoft Dynamics.

Tilpasset enhedstilknytning

I de fleste tilfælde skal du tilpasse, hvilke standardtilknytninger, der følger med Konnektor til Microsoft Dynamics, så det afspejler, hvordan du bruger Microsoft Dynamics NAV og Microsoft Dynamics CRM. Hvis dine enheder f.eks. indeholder felter, der er lande-/områdespecifikke, inkluderes disse felter ikke i standardtilknytningerne. Du skal tilpasse tilknytningerne, så de tager højde for disse felter.

Som et andet eksempel kan du have et brugerdefineret felt i din Microsoft Dynamics CRM-løsning, som du vil synkronisere. Du skal føje dette felt til den relevante Rolledefineret klient-side, der vises som en webtjeneste. Hvis du f.eks. vil have et CRM-referencenummer for kundeenheden, skal du føje referencenummerfeltet til siden Debitorkort. Konnektor til Microsoft Dynamics bliver opmærksom på feltet under konfigurationen, og feltet vises i Konnektor til Microsoft Dynamics. Du kan derefter tilknytte det.

Sådan føjes et brugerdefineret felt til standardenhedstilknytninger

 1. I Microsoft Dynamics NAV i Object Designer skal du åbne den side, der har været fremvist som webtjeneste i designtilstand.

 2. Føj feltet til siden, og kompiler derefter siden igen.

Du kan også angive et tilknytningskort for en brugerdefineret enhed. I så fald skal du ændre funktionen IsIntegrationRecord i integrationsstyringens Codeunit for at sikre, at OnDatabase <x>-triggerne udføres på den tilsvarende side eller tabel. På den måde kan du oprette poster til integration. Du skal også tilføje siden som integrationswebtjeneste. Når du kører konfigurationsværktøjet i Konnektor til Microsoft Dynamics, fremvises felterne i Connector. Du kan derefter oprette et kort over Microsoft Dynamics NAV-felterne til de tilsvarende felter i Microsoft Dynamics CRM.

Se også