Du kan overflytte eksisterende debitordata fra et eksisterende ERP-system til Microsoft Dynamics NAV ved hjælp af dataoverflytningsværktøjerne i RapidStart Services til Microsoft Dynamics NAV. Du kan bruge Excel .xlsx-filer som datamedie. Du kan også manuelt flytte data ved at indtaste dem direkte i virksomheden.

Vinduet Konfig.pakkekort og konfigurationsregnearket giver adgang til funktioner og visninger til at udføre alle de opgaver, der er relateret med dataoverflytning. Vi anbefaler, at du overflytter én tabel ad gangen for at håndtere afhængigheder i dine data. Ved overflytning berører du også masterdatatabeller, der indeholder oplysninger om debitorer, kreditorer, varer, kontaktpersoner og regnskab.

Advarsel
Funktionen Anvend skabelonen overskriver eksisterende data i en post. Hvis denne funktion bruges ved overflytning af masterdata, overskrives de importerede data, når du opretter poster.

I følgende tabel beskrives serien af opgaver med hyperlinks til emner, hvor de beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de generelt udføres i.

For atSkal du se

Evaluere standarddataoverflytningsfilerne og afgøre, om de opfylder kundens behov.

Sådan importeres en konfigurationspakke

Oprette nye tilpassede overflytningsfiler, hvis standardoverflytningsfilerne ikke opfylder kundens behov.

Sådan oprettes og redigeres listen over overflytningstabeller

Udlæse nødvendige overflytningsfiler.

Sådan eksporteres overflytningstabeller

Hente kundeoplysninger, automatisk eller manuelt.

Sådan overflyttes debitordata

Indlæse kundeoplysninger til virksomheden Microsoft Dynamics NAV.

Sådan importeres debitordata

Validere kundeoplysninger og løse fejl, før du anvender kundeoplysninger på databasen Microsoft Dynamics NAV.

Sådan valideres debitordata

Anvende validerede kundeoplysninger på databasen Microsoft Dynamics NAV.

Sådan overføres debitordata

Se også