Der oprettes nogle statistikker, som kan anvendes ved analysen af forsikringspolicerne og af over/underforsikring af anlægsaktiverne.

Hvis du vil have vist, hvilke anlægsaktiver der er dækket af forsikring, eller hvilke policer der dækker et anlægsaktiv, kan du enten se på statistikken eller udskrive en rapport.

Forsikringsposter

Du kan også udskrive rapporten Forsikringssummer i alt. Den viser pr. aktiv, hvilke forsikringspolicer der dækker aktivet og med hvilket beløb.

Oversigt over forsikringspolicer

Hvis du vil have en oversigt over dine forsikringspolicer, kan du udskrive rapporten Forsikring - stamoplysninger, som indeholder alle policer og de vigtigste felter fra forsikringskortene.

Over/underforsikring

Hvis du vil kontrollere over/underforsikringen af et bestemt anlægsaktiv, kan du enten åbne vinduet Anlægsstatistik eller udskrive over/underforsikringsrapporten.

Anlægsaktiver, der ikke er knyttet til forsikringspolicer

Hvis du vil kontrollere, at du ikke har glemt at knytte et anlægsaktiv til en forsikringspolice, kan du udskrive rapporten Forsikring - ikke fors. anlæg. Rapporten viser de anlægsaktiver, som ikke har fået bogført beløb til en forsikringspolice.

Se også